ပင်မစာမျက်နှာ

LEARN OUR PRINCIPLES
LEARN OUR PRINCIPLES

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေ

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေ (IHL) သည် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွင်ပါဝင်နေသူ များအတွက် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ချမှတ်ပေးသော နိုင်ငံတကာဥပဒေ၏ အဓိကကိုယ်ထည် ဖြစ်သည်။ ဥပဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောဆိုးကျိုးတွေကိုကန့်သတ်ရန်၊ စစ်တိုက်ခိုက်ပုံတိုက်ခိုက်နည်းနှင့်လက်နက်ပစ္စည်းများအသုံးပြုမှုအပေါ် ကန့်သတ်ရန်နှင့် စစ်ပွဲတွင်ပါဝင်ခြင်းမရှိသောအရပ်သားများ(သို့)

ကလေးသူငယ်ကာကွယ်ရေး

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ၏အကျိုးဆက်များကို ကလေးတို့သည် အထူးသဖြင့်ခုခံနိုင်စွမ်းနည်းသည်။ ကလေးများသည် သေဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့တဲ့ခြင်း၊ မိဘမဲ့ခြင်း၊ ပြန်ပေးဆွဲခံရခြင်း၊ ပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခံစားခွင့်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ကလေးစစ်သားများအဖြစ်စုဆောင်းခံရခြင်းနှင့် အသုံးပြုခံရခြင်း နှင့်

လူသတ်မိုင်းများ

“လူသတ်မိုင်းများ” ဆိုသည်မှာ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ရှိနေမှု၊ ထိစပ်မှု သို့မဟုတ် ထိတွေ့မှုကြောင့် ပေါက် ကွဲရန် တီထွင်ထားသည့်မိုင်းဖြစ်ပြီး လူတစ်ဦး သို့မဟုတ် လူအများအား မသန်မစွမ်းဖြစ်စေခြင်း၊ ထိခိုက်စေ ခြင်း သို့မဟုတ် သေစေခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ခွဲခြားခြင်းမရှိသော အကျိုးဆက် ဖြစ်ပေါ်နိုင် မှုများကြောင့် လူသတ်မိုင်းများကို IHL အောက်တွင် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများဖြင့်အထူး ထိန်းညှိထားသည်။ လူသတ်မိုင်းများကိုအသုံးပြုသည့်အချိန်တွင်၊ အရပ်သားများ နှင့်အရပ်သားများ၏အရာ၀တ္ထုများအပေါ် ၎င်းတို့၏ခွဲခြားမှုမရှိသည့်အကျိုးဆက်များနည်းနိုင်သမျှနည်း စေရန် အထူးဂရုပြုဆောင်ရွက်ရမည်။

Healthcare - icon

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကာကွယ်ရေး

ထိရောက်မှုရှိသည့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသည် ပဋိပက္ခအခြေအနေများတွင် အရပ်သားများနှင့်တိုက် ခိုက်ရေးသမားများတို့ နှစ်ဘက်စလုံးအတွက် မုချလိုအပ်သည်။ ပဋိပက္ခများတွင်၊ မည်သို့ဆိုစေကာမူ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူလုပ်သားများသည် အန္တရာယ်များစွာနှင့်ထိတွေ့ နိုင်သောကြောင့် အထူးအကာအကွယ်ပေးမှုနှင့်လေးစားမှုတို့လိုအပ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့်အကြမ်းဖက်မှုတွင် ခန္ဓာကိုယ်အကြမ်းဖက်မှု/တိုက်ခိုက်မှုများပါဝင်သည့်အပြင် အကြမ်းဖက်

POSV - icon

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတားမြစ်ချက်

နိုင်ငံတကာမှသဘောတူအသိအမှတ်ပြုထားသည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် မရှိ ပါ။ ၎င်းတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ မိန်းကလေး သို့မဟုတ် ယောကျ်ားလေးများအပေါ် မုဒိန်းမှု၊ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာကျွန်ပြုမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက် အတွက်လူကုန်ကူးမှု၊ အဓမ္မပြည့်တန်ဆာမှု၊ အဓမ္မပဋိသန္ဓေ တည်စေမှု၊ အဓမ္မပဋိသန္ဓေဖျက်ချမှု၊ သားကြော ဖြတ်ခြင်းကိုအတင်းအကျပ်ပြုမှု၊ အဓမ္မသွေးရင်းစပ်ယှက် မှု၊ အဓမ္မထိမ်းမြားလက်ထပ်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညှဥ်းပန်းနှိပ်စက်မှု သို့မဟုတ် အခြားပုံစံတစ်ခုခုဖြစ်သော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုသည် နှိုင်းယှဥ်နိုင် သောလေးနက်မှုဖြစ်လျှင် ပါဝင်ပါသည်။

International Humanitarian Law - icon

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေ

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေ (IHL) သည် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွင်ပါဝင်နေသူ များအတွက် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ချမှတ်ပေးသော နိုင်ငံတကာဥပဒေ၏ အဓိကကိုယ်ထည် ဖြစ်သည်။ ဥပဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောဆိုးကျိုးတွေကိုကန့်သတ်ရန်၊ စစ်တိုက်ခိုက်ပုံတိုက်ခိုက်နည်းနှင့်လက်နက်ပစ္စည်းများအသုံးပြုမှုအပေါ် ကန့်သတ်ရန်နှင့် စစ်ပွဲတွင်ပါဝင်ခြင်းမရှိသောအရပ်သားများ(သို့)
Child protection - icon

ကလေးသူငယ်ကာကွယ်ရေး

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ၏အကျိုးဆက်များကို ကလေးတို့သည် အထူးသဖြင့်ခုခံနိုင်စွမ်းနည်းသည်။ ကလေးများသည် သေဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့တဲ့ခြင်း၊ မိဘမဲ့ခြင်း၊ ပြန်ပေးဆွဲခံရခြင်း၊ ပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခံစားခွင့်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ကလေးစစ်သားများအဖြစ်စုဆောင်းခံရခြင်းနှင့် အသုံးပြုခံရခြင်း နှင့်
Anti-personnel mines - icon

လူသတ်မိုင်းများ

“လူသတ်မိုင်းများ” ဆိုသည်မှာ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ရှိနေမှု၊ ထိစပ်မှု သို့မဟုတ် ထိတွေ့မှုကြောင့် ပေါက် ကွဲရန် တီထွင်ထားသည့်မိုင်းဖြစ်ပြီး လူတစ်ဦး သို့မဟုတ် လူအများအား မသန်မစွမ်းဖြစ်စေခြင်း၊ ထိခိုက်စေ ခြင်း သို့မဟုတ် သေစေခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ခွဲခြားခြင်းမရှိသော အကျိုးဆက် ဖြစ်ပေါ်နိုင် မှုများကြောင့် လူသတ်မိုင်းများကို IHL အောက်တွင် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများဖြင့်အထူး ထိန်းညှိထားသည်။ လူသတ်မိုင်းများကိုအသုံးပြုသည့်အချိန်တွင်၊ အရပ်သားများ နှင့်အရပ်သားများ၏အရာ၀တ္ထုများအပေါ် ၎င်းတို့၏ခွဲခြားမှုမရှိသည့်အကျိုးဆက်များနည်းနိုင်သမျှနည်း စေရန် အထူးဂရုပြုဆောင်ရွက်ရမည်။
Healthcare - icon

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကာကွယ်ရေး

ထိရောက်မှုရှိသည့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသည် ပဋိပက္ခအခြေအနေများတွင် အရပ်သားများနှင့်တိုက် ခိုက်ရေးသမားများတို့ နှစ်ဘက်စလုံးအတွက် မုချလိုအပ်သည်။ ပဋိပက္ခများတွင်၊ မည်သို့ဆိုစေကာမူ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူလုပ်သားများသည် အန္တရာယ်များစွာနှင့်ထိတွေ့ နိုင်သောကြောင့် အထူးအကာအကွယ်ပေးမှုနှင့်လေးစားမှုတို့လိုအပ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့်အကြမ်းဖက်မှုတွင် ခန္ဓာကိုယ်အကြမ်းဖက်မှု/တိုက်ခိုက်မှုများပါဝင်သည့်အပြင် အကြမ်းဖက်
POSV - icon

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတားမြစ်ချက်

နိုင်ငံတကာမှသဘောတူအသိအမှတ်ပြုထားသည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် မရှိ ပါ။ ၎င်းတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ မိန်းကလေး သို့မဟုတ် ယောကျ်ားလေးများအပေါ် မုဒိန်းမှု၊ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာကျွန်ပြုမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက် အတွက်လူကုန်ကူးမှု၊ အဓမ္မပြည့်တန်ဆာမှု၊ အဓမ္မပဋိသန္ဓေ တည်စေမှု၊ အဓမ္မပဋိသန္ဓေဖျက်ချမှု၊ သားကြော ဖြတ်ခြင်းကိုအတင်းအကျပ်ပြုမှု၊ အဓမ္မသွေးရင်းစပ်ယှက် မှု၊ အဓမ္မထိမ်းမြားလက်ထပ်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညှဥ်းပန်းနှိပ်စက်မှု သို့မဟုတ် အခြားပုံစံတစ်ခုခုဖြစ်သော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုသည် နှိုင်းယှဥ်နိုင် သောလေးနက်မှုဖြစ်လျှင် ပါဝင်ပါသည်။