Anti-personnel mines Quiz

မၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်း

“မၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်း” ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ မၢၵ်ႇဢၼ်တင်ႈၸႂ် တႅင်ႇသၢင်ႈဝႆႉ ပေႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈတႅၵ်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵေႃႉတိူဝ်ႉၺႃးၵေႃႈလီ၊ ၵေႃႉယူႇႁိမ်းႁွမ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႊတိူဝ်ႉသၢင်ႈ ပဵၼ်မႃးတၢင်းၸဵပ်းဝၢတ်ႇၼၵ်းၼႃ၊ ၸဵပ်းဝၢတ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် တေႃႇထိုင်ၵၢၼ်လူႉတၢႆၵေႃႉလဵဝ်/တၢႆၼမ်။ မၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်းၼႆႉ ပိူင်လူင်လႆႈႁေႉႁၢမ်ႈဝႆႉ ပႃႈတႂ်ႈ မၢႆမီႈ IHL ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းမီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီး လွင်ႈၸႅၵ်ႇၽႄတႃႈယိူင်းလႆႈ။ မိူဝ်ႈဝႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်းယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေလႆႈဝႆႉသတ်ႉတီႉ တႃႇလူတ်းယွၼ်ႇၽွၼ်းယွၼ်ႈပႅတ်ႈ လွင်ႈဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၽႄလႆႈတႃႈယိူင်းတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၶူဝ်းပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း။