International Humanitarian Law Quiz

မၢႆမီႈ ၵၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူႊမိူင်းမိူင်း

မၢႆမီႈ ၵၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း(IHL)ၼႆႉ ပဵၼ်ငဝ်ႈလမ်းလူင် မၢႆမီႈ ၵူႊမိူင်းမိူင်း ဢၼ်ၶိုင်ဢွၵ်ႇ ပဵၼ်ပိူင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇၵပ်းၵၢႆႇတင်း ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ပၢင်တိုၵ်း။ ယိူင်းဢၢၼ်းမၼ်းတႄႉ ပဵၼ်တႃႇ မၵ်းၶၼ်ႈလူတ်းယွၼ်ႇ လွင်ႈယၢပ်ႇမႆႈ ဢၼ်ၵိူတ်ႇပဵၼ်ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉႁႃလၢႆး တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ဢႃႇယူႉသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းလႄႈ ၵုင်ႇသၢင်ႈသဝ်းၵူၼ်း။ မၼ်းၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇသိုပ်ႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၵၢၼ်တိုၵ်း။ ၵူၼ်းသိုၵ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၼႂ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတင်းသဵင်ႈ တိုၼ်းတေလႆႈၼပ်ႉထိုဝ် လႄႈ ႁဵတ်းၸွမ်း မၢႆမီႈ ၵၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူႊမိူင်းမိူင်း။