အချေသူငယ် ကာကွယ်ရေး

အချေသူငယ် ကာကွယ်ရေး

အချေသူငယ်ကာကွယ်ရေးဆိုစွာဇာလေ

အချေသူငယ်တိစွာ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ၏ သက်ရောက်မှုတိကို အဓိက ထိခိုက်ခံစားရကတ်နိုင်ပါရေ။ အချေသူငယ်တိစွာ သတ်ဖြတ်ခံကတ်ရရေ၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါတိ ဆုံးရှုံးကတ်ရရေ၊ မိမဲ့ဖမဲ့ ဖြစ်ကတ်ရရေ၊ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရကတ်ရရေ၊ ပညာရေး ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတိ ဖယ်ရှားခံကတ်ရရေ၊ အချေသူငယ် စစ်သားတိ အဖြစ် လူသစ်စုဆောင်း၊
အသုံးချခံကတ်ရပြီး ဆိုးဝါးနက်ရှိုင်းရေ စိတ်ဒဏ်ရာတိနန့် ထင်ကျန်ကတ်ရရေ။ နိုင်ငံချင်း ပဋိပက္ခမှာပင် ဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံချင်း ဖြစ်စွာ မဟုတ်တေ ပဋိပက္ခမှာပင် ဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ ကျင့်ထုံး၏ စံတရပ်အဖြစ် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခကြောင့် ထိခိုက်ရရေ အချေသူငယ်တိစွာ အထူး အလေးထားမှုနန့် အကာကွယ်ပီးမှုရို့ကို ခံစားရဖို့ ဖြစ်ပါရေ။

(ခ) အဓိက စည်းမျဉ်းတိ

၁။ အချေသူငယ်တိကို တိုက်ပွဲတွင်းနန့် တိုက်ပွဲနန့် ဆက်စပ်နီရေ လုပ်ဆောင်မှုတိမှာ အသုံးမပြုရ၊ အချေ သူငယ်တိက စိတ်လိုလက်ရ လုပ်ဖို့ဆိုကေပင် မသုံးရ။

၂။ အချေသူငယ်တိကို လက်နက်ကိုင် အင်အားစုတိနန့် ဆက်သွယ်ဖို့ လိုရာပိုင် ပုံစံနန့်ဖြစ်စီ အားနန့် မတိုက်တွန်းရ။

၃။ အသက် ၁၈ နှစ်အောက် အချေသူငယ်တိကို လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တိထဲသို့ လူသစ်မစုဆောင်းရ၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ခွင့်မပြုရ၊ အချေသူငယ်တိက စိတ်လိုလက်ရ လုပ်ဖို့ဆိုကေပင် မလုပ်ရ။

၄။ နောက်ဆုံး ရွီးချယ်စရာ မဟိခါမှတာ အချေသူငယ်တိကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလို့ ရဖို့။
 
၅။ အချေသူငယ်တိကို အပြစ်ပီးမကွပ်မျက်ရ။
 
၆။ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တိနန့် ဆက်နွယ်ရေ အချေသူငယ်တိ တပ်ဖွဲ့ကနီ ထွက်တေခါ လုံလုံခြုံခြုံ ဖြစ်အောင် လုပ်ပီးရဖို့။
 
၇။ စာသင်ကျောင်းတိနန့် တက္ကသိုလ်တိကို မတိုက်ခိုက်ရ။
 
၈။ လိုရာပိုင် စစ်ရေးရည်မှန်းချက် အတွက် ဖြစ်ဖြစ် စာသင်ကျောင်းတိနန့် တက္ကသိုလ်တိကို အသုံးမပြုရ၊ ပြုခကေ ဒေကျောင်းတိစွာ တိုက်ခိုက်ခြင်းကနီ ကင်းလွတ်မှု ရနီရေ အနီအထားကို ဆုံးရှုံးရနိုင်ပါရေ။
 
၉။ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ အင်အားတိ၊ ပစ္စည်းကိရိယာတိကို စာသင်ကျောင်းတိ၊ တက္ကသိုလ်တိနန့် အပါးမှာ တပ်တည်၊ အခြီစိုက်စွာမျိုး မလုပ်ရ။
 
၁၀။ ကျောင်းသားတိ၊ ဆရာတိနန့် ပညာရေးမှာ ပါဝင်နီကတ်တေ အရာ လူတိကို တိုက်ခိုက်စွာ၊ ခြိမ်းခြောက်စွာ၊ အနိုင်ကျင့်စွာ၊ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်စွာနန့် အရာ စည်းပျက်ချိုးဖောက်မှုတိ မပြုလုပ်၊ မကျူးလွန်ရ။
အချေသူငယ် ကာကွယ်ရေး

အချေသူငယ်ကာကွယ်ရေးဆိုစွာဇာလေ

အချေသူငယ်တိစွာ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ၏ သက်ရောက်မှုတိကို အဓိက ထိခိုက်ခံစားရကတ်နိုင်ပါရေ။ အချေသူငယ်တိစွာ သတ်ဖြတ်ခံကတ်ရရေ၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါတိ ဆုံးရှုံးကတ်ရရေ၊ မိမဲ့ဖမဲ့ ဖြစ်ကတ်ရရေ၊ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရကတ်ရရေ၊ ပညာရေး ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတိ ဖယ်ရှားခံကတ်ရရေ၊ အချေသူငယ် စစ်သားတိ အဖြစ် လူသစ်စုဆောင်း၊ အသုံးချခံကတ်ရပြီး ဆိုးဝါးနက်ရှိုင်းရေ စိတ်ဒဏ်ရာတိနန့် ထင်ကျန်ကတ်ရရေ။ နိုင်ငံချင်း ပဋိပက္ခမှာပင် ဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံချင်း ဖြစ်စွာ မဟုတ်တေ ပဋိပက္ခမှာပင် ဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ ကျင့်ထုံး၏ စံတရပ်အဖြစ် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခကြောင့် ထိခိုက်ရရေ အချေသူငယ်တိစွာ အထူး အလေးထားမှုနန့် အကာကွယ်ပီးမှုရို့ကို ခံစားရဖို့ ဖြစ်ပါရေ။

(ခ) အဓိက စည်းမျဉ်းတိ

  1. ၁။ အချေသူငယ်တိကို တိုက်ပွဲတွင်းနန့် တိုက်ပွဲနန့် ဆက်စပ်နီရေ လုပ်ဆောင်မှုတိမှာ အသုံးမပြုရ၊ အချေ သူငယ်တိက စိတ်လိုလက်ရ လုပ်ဖို့ဆိုကေပင် မသုံးရ။
  2. ၂။ အချေသူငယ်တိကို လက်နက်ကိုင် အင်အားစုတိနန့် ဆက်သွယ်ဖို့ လိုရာပိုင် ပုံစံနန့်ဖြစ်စီ အားနန့် မတိုက်တွန်းရ။
  3. ၃။ အသက် ၁၈ နှစ်အောက် အချေသူငယ်တိကို လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တိထဲသို့ လူသစ်မစုဆောင်းရ၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ခွင့်မပြုရ၊ အချေသူငယ်တိက စိတ်လိုလက်ရ လုပ်ဖို့ဆိုကေပင် မလုပ်ရ။
  4. ၄။ နောက်ဆုံး ရွီးချယ်စရာ မဟိခါမှတာ အချေသူငယ်တိကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလို့ ရဖို့။
  5. ၅။ အချေသူငယ်တိကို အပြစ်ပီးမကွပ်မျက်ရ။
  6. ၆။ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တိနန့် ဆက်နွယ်ရေ အချေသူငယ်တိ တပ်ဖွဲ့ကနီ ထွက်တေခါ လုံလုံခြုံခြုံ ဖြစ်အောင် လုပ်ပီးရဖို့။
  7. ၇။ စာသင်ကျောင်းတိနန့် တက္ကသိုလ်တိကို မတိုက်ခိုက်ရ။
  8. ၈။ လိုရာပိုင် စစ်ရေးရည်မှန်းချက် အတွက် ဖြစ်ဖြစ် စာသင်ကျောင်းတိနန့် တက္ကသိုလ်တိကို အသုံးမပြုရ၊ ပြုခကေ ဒေကျောင်းတိစွာ တိုက်ခိုက်ခြင်းကနီ ကင်းလွတ်မှု ရနီရေ အနီအထားကို ဆုံးရှုံးရနိုင်ပါရေ။
  9. ၉။ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ အင်အားတိ၊ ပစ္စည်းကိရိယာတိကို စာသင်ကျောင်းတိ၊ တက္ကသိုလ်တိနန့် အပါးမှာ တပ်တည်၊ အခြီစိုက်စွာမျိုး မလုပ်ရ။
  10. ၁၀။ ကျောင်းသားတိ၊ ဆရာတိနန့် ပညာရေးမှာ ပါဝင်နီကတ်တေ အရာ လူတိကို တိုက်ခိုက်စွာ၊ ခြိမ်းခြောက်စွာ၊ အနိုင်ကျင့်စွာ၊ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်စွာနန့် အရာ စည်းပျက်ချိုးဖောက်မှုတိ မပြုလုပ်၊ မကျူးလွန်ရ။

Learn with Principles of Humanity

စစ်မက်ပဋိပက္ခတွင်းမှာ အရပ်သားတိကို ဇာပိုင် ကာကွယ်ရဖို့ ဆိုစွာကို သိပါလား?

Related documentation

Legal Protection of Children in Armed Conflict

07/06/2022

Comic Book Shan

07/06/2022

Explanatary Note Shan

07/06/2022

Positive Discipline

07/06/2022

Geneva Call Child Protection

07/06/2022

Geneva Call Notebook

07/06/2022

Explanatary Note Shan

07/06/2022

Positive Discipline

07/06/2022